Folklorní studio Buchlovice
cs  en
Tady néni nic,
půjdem do Rudic.
Jede forman hore do kopečka,
drží v ruce bič.

Umřeli nám strýc,
nenechali nic,
Nenechali enom starý kožuch,
bude nám v něm hic.

Tady néni nic,
my jsme z Buchlovic!


Kosecké písně


01.06.2011

Díky propršené sobotě se nedělní "kosecké" ráno vydařilo na výbornou! Na chvíli se sice zámecká luka ponořila do mlhy, to jak se sluníčko opřelo do mokré trávy, ale přesto byly Kosecké písně velmi veselá a příjemná akce. Doufáme, že si každý přišel na své - že si všechny sbory dostatečně zazpívaly, že jsme všechny sbory dostatečně nasytili tradiční snídaní, že si všichni sekáči a sekáčky úspěšně zasoutěžili a že se všichni hosté dobře bavili (nejen u cimbálové muziky)!


Folklorní studio Buchlovice: info@fsbuchlovice.cz